top of page

Het Vlaamse Kruis vzw
Afdeling Tessenderlo 

Geschiedenis

1977

Wij spreken het jaar 1977.

Op 17 januari werd  er door enkele vrienden, waaronder Arsène Geysen, besloten om de afdeling Tessenderlo op te richten. Het  volgende jaar al konden zij een E.H.B.O.-cursus geven en hadden zij al 30  cursisten.


In het jaar 1981 hadden wij onze eerste ziekenwagen, een Oost-Duitse Barkas. 

Door de groei van de diensten en het ziekenvervoer werd er besloten om in 1982 al een tweede ziekenwagen aan te kopen, dit was een oude Ford. Wij werden steeds  meer actief, dus werd er besloten om een kern op te richten in Beringen, dat was  op 5 februari 1983.

 

Tussendoor, als wij ergens nog een klein gaatje hadden,  werkten wij ook nog aan de lokalen die ook nu nog dienst doen, namelijk het  Molenhuis. Er werd een leslokaal en een secretariaat ingericht en ook “De Snor”  kwam er. 
 

In 1984 werd er een derde wagen aangekocht, namelijk een Citroen CX , deze was  ingericht als ambulance. Dit was meer dan wij toen kenden, dus wij waren in de  wolken.

 

Ook 1985 was een goed jaar. Wij waren toen al lang op zoek naar een mobiele  hulppost en hadden al verschillende opties bekeken.  We hebben dan besloten om  een oude autobus om te bouwen tot een post. Ook werd de Ford van de hand gedaan.  Onze afdeling beschikte vanaf dat jaar ook over leden van “Venus”. 

 

In 1986 werd er terug een derde ziekenwagen aangekocht, een Volkswagen  transporter. In dat jaar besloten wij om het ziekenvervoer permanent te maken,  en dit 7/7 dagen en 24/24 uur. Ook stapten wij in het rampenplan van Tessenderlo  en waren wij vanbij het begin bij de groei van Pukkelpop . Er werd ook nog een  oude Peugeot ziekenwagen aangekocht, dit bracht ons wagenpark op 4 voertuigen.  In de volgende jaren groeiden de diensten en het ziekenvervoer steeds verder  uit. 

In 1992 werd er een computer aangeschaft om de facturatie verder uit te werken  en te vereenvoudigen.

In 1993 werd er voor het eerst een Mercedes Bonna  aangekocht .

In 1995 werden er zware kosten gedaan bij de aankoop van nieuw medisch materiaal  voor de ziekenwagens en de hulpposten. 

In 1997 werden de “piepers” vervangen door de gsm toestellen, ook kregen wij  onze eigen radiofrequentie. Hiervoor kochten wij 4 zenders welke hun dienst goed  deden op de rampoefening van Zutendaal.

In 1998 werden er weer zware kosten gedaan voor de ziekenwagens en de  uitleendienst, ook werden er twee wagens vervangen.

In 1999 werd er besloten om een tweede hartmonitor aan te kopen en werd er een  eerste rampoefening gehouden met enkel mensen van Het Vlaamse Kruis, dit op de  terreinen van Kiewit - Hasselt.

14536866_1122634571135008_1544795811_o.j

2000

In 2000 werden er drie wagens vervangen, allemaal van het merk Mercedes. Ook  werd in elke wagen een nieuw GPS toestel ingebouwd om zeker te zijn dat wij de  kortste weg zouden kunnen nemen. In de volgende jaren werd er weer geïnvesteerd   in medisch materiaal en nieuw rollend materiaal. Er werd tevens een nieuwe bus in dienst genomen en werd er ook verder  geïnvesteerd in nieuwe mensen, wij kregen steeds meer en meer “grote” diensten. 

In 2007 werden de AED’S in dienst genomen en werden er weer kosten gedaan in  het rollend en het medische materiaal, ook wordt er nog uitgezien naar een  nieuwe bus.

2010

In 2014 werd onze facebookpagina opgericht. Jammer maar helaas was dit ook het laatste jaar dat Moulin Rock festival plaats vond.

In 2015 hielden we een zandbakoefening op de molensite in samenwerking met VENUS.

 

In 2017 vierden we ons 40jarig bestaan met korte tentoonstelling. Verder kregen we 2 nieuwe venussers bij onze afdeling. Jammer genoeg is dit ook het jaar waarin we afscheid namen van onze trouwe voorzitter: Arsène Geyzen. Met zijn onuitputtende energie voor deze vereniging zijn wij hem eeuwig dankbaar voor al het harde werk en alles wat we van hem geleerd hebben!

Sinds 2018 heeft afdeling Tessenderlo een nieuwe voorzitter: Kristel Segers. Samen met haar bestuurleden zorgt zij ervoor dat alles in de afdeling verder vlot verloopt. Onze groep vrijwilligers is ondertussen ookal goed gegroeid en aan enthousiasme ontbreekt het niet!

​​

In 2019 organiseerden we onze eerste EHBO-dag. Deze dag werd speciaal georganiseerd om meer mensen op de hoogte te brengen van onze organisatie. Zelfs voor een eerste editie kwam er toch een grote groep geïnteresseerden kijken. Kortom een geslaagde editie!

2020 was het jaar waarin we jammergenoeg onze dromen hebben moeten op wacht zetten. Door corona konden we niet verder uitbreiden met onze EHBO-dag, de cursus werd afgelast en het hele jaar door waren er geen evenementen en voor ons geen diensten. Laten we hopen dat 2021 een geleidelijke heropstart biedt van evenementen! Wij kijken er alvast naar uit.

bottom of page