top of page

EHBO hulpposten

Wanneer heb ik een hulppost nodig?

Op deze vraag is geen éénduidig antwoord. Elke gemeente is vrij om zelf deze regels te bepalen. Doorgaans volgen zij het advies van de FOD volksgezondheid. Zij maken de berekening rekening houdend met verschillende factoren.

Indien afgeweken wordt van het advies van de FOD VVVL ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de burgemeester.

Voor de kleinere evenementen is het toegelaten de EHBO zelf te voorzien in de vorm van eigen personeel of vrijwilligers die een EHBO-opleiding genoten hebben. Een verbandtrommel en aangeduide EHBO-ruimte moeten dan ook aanwezig zijn.

Als organisator van eender welk type evenement is het natuurlijk zeer belangrijk dat je de veiligheid van je bezoekers en deelnemers kan garanderen. Ook wel gekend als het "goede huisvader-principe". Juridisch gezien houdt deze term in dat je als organisator er alles aan doet om voorzienbare schade te voorkomen. Het voorzien van professionele EHBO op je evenement valt onder dit principe.

Een goede vuistregel is 2 hulpverleners per schijf van 1000 aanwezigen. Dit is slechts een vuistregel en is in geen zin vastgelegd in de wet.

OPGEPAST! Voor carnavalsstoeten in Limburg zijn speciale regels van toepassing!

Indien je niet zeker bent welke inzet je nodig hebt, helpen wij je graag verder. Zo kunnen we een oplossing op maat bekomen voor jou evenement.

Doe je aanvraag ten laatste 6 weken op voorhand, zo kunnen alle voorbereidingen tijdig en grondig verlopen.

Een hulppost: hoe, wat, ... ?

Bij "Het Vlaamse Kruis vzw afdeling Tessenderlo" zijn er enkele opties wanneer het aankomt op hulpposten.

De eerste optie is dat je als organisatie zelf een lokaal voorziet waarin wij een hulppost kunnen inrichten. Dit lokaal voldoet aan volgende eisen:

1. Minstens 5m x 5m groot.

2. De hulppost moet afsluitbaar zijn van de buitenwereld. Dit met oog op de privacywetgeving.

3. De hulppost moet voldoende schoon zijn, zo kan iedereen op een hygiënische manier verzorgd worden.

4. In de hulppost is er stromend water aanwezig.

5. Er is een sanitaire voorziening aan of kort in de buurt van de hulppost.

6. Tijdens het evenement is de hulppost alleen toegankelijk voor hulpverleners en patiënten.

7. De hulppost is voldoende centraal gelegen.

De tweede optie is dat wij zelf een hulppost voorzien. Dit kan in de vorm van een tent of een mobiele hulppost. Indien er gekozen word voor deze optie voorzie je als organisatie volgende zaken:

1. Voldoende ruimte om de hulppost op te zetten.

2. De voorziene ruimte is voldoende centraal gelegen.

3. Er is een aftakpunt voor elektriciteit binnen 20m van de voorziene plaats.

4. Er is een sanitaire voorziening aan of in de buurt van de hulppost.

Optie 1 is voor de organisator doorgaans de goedkoopste oplossing. Ook wij werken liever in een vast lokaal omwille van hygiëne en natuurlijk heb je hier ook iets meer comfort. Wanneer het niet mogelijk is om een vast lokaal te voorzien, zal in samenspraak met de organisatie een alternatieve oplossing gezocht worden.

bottom of page